Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

 1. Lĩnh vực:
  • Quảng cáo
 2. Trình tự thực hiện:
  • Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức đoàn người quảng cáo.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  05 Ngày
  05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.
  Nộp qua bưu chính công ích
  05 Ngày
  05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo .
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  • Cán bộ, công chức, viên chức
  • Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
  • Hợp tác xã
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tỉnh Quảng Nam
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
  • Ủy ban nhân dân cấp Huyện
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Văn bản trả lời nêu rõ lý do nếu không đồng ý.
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  16/2012/QH13
  Luật 16/2012/QH13
  2012-06-21
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Không có
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin