Thủ tục công nhận điểm du lịch

 1. Lĩnh vực:
  • Du lịch
 2. Trình tự thực hiện:
  • - Tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý điểm du lịch nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có điểm du lịch.
  • - Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  • - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  30 Ngày
  - Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch.
  Nộp qua bưu chính công ích
  30 Ngày
  - Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  (1) Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017)
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  (2) Bản thuyết minh về điều kiện công nhận điểm du lịch
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  • Cán bộ, công chức, viên chức
  • Doanh nghiệp
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
  • Hợp tác xã
 6. Cơ quan thực hiện:
  • UBND tỉnh Quảng Nam
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm hành chính công tỉnh, địa chỉ 159B Trần Quý Cáp – Tam Kỳ - Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Quyết định công nhận điểm du lịch
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  06/2017/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH
  2017-12-15
  09/2017/QH14
  LUẬT DU LỊCH
  2017-06-19
  168/2017/NĐ-CP
  Nghị định 168/2017/NĐ-CP
  2017-12-31
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • (1) Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ. (2) Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch, bao gồm: - Có kết nối giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi; - Có điện, nước sạch; - Có biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch; - Có dịch vụ ăn uống, mua sắm. (3) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, bao gồm: - Có bộ phận bảo vệ trực 24 giờ mỗi ngày; - Công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch; - Có hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách du lịch; - Nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng, được bố trí đủ, tương ứng với số lượng khách du lịch vào thời kỳ cao điểm; - Có biện pháp thu gom và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường; - Áp dụng các biện pháp phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin