Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 1. Lĩnh vực:
  • Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
 2. Trình tự thực hiện:
  • - Tổ chức, cá nhân tổ chức thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ thông báo đến Bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức cuộc thi.
  • - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  03 Ngày làm việc
  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
  Nộp qua bưu chính công ích
  03 Ngày làm việc
  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  (1) Đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  (2) Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế phải kèm theo văn bản thoả thuận giữa các bên.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Người nước ngoài
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm hành chính công tỉnh, địa chỉ 159B Trần Quý Cáp – Tam Kỳ - Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Văn bản trả lời tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  113/2013/NĐ-CP
  Nghị định 113/2013/NĐ-CP
  2013-10-02
  18/2013/TT-BVHTTDL
  Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của chính phủ về hoạt động mỹ thuật
  2013-12-30
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • - Tổ chức, cá nhân Việt Nam có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật theo quy định của pháp luật; - Tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật tại Việt Nam phải phối hợp với cơ quan, tổ chức có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật theo quy định của pháp luật.
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin