Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Xem chi tiết >>
Du lịch
2

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Xem chi tiết >>
Du lịch
3

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Xem chi tiết >>
Du lịch
4

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Xem chi tiết >>
Du lịch
5

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Xem chi tiết >>
Du lịch
6

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Xem chi tiết >>
Du lịch
7

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Văn hóa
8

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
9

Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Xem chi tiết >>
Điện ảnh
10

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
11

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Hoạt động mua bán quốc tế chuyên ngành văn hóa
12

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Hoạt động mua bán quốc tế chuyên ngành văn hóa
13

Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

Xem chi tiết >>
Nghệ thuật biểu diễn
14

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Xem chi tiết >>
Quảng cáo
15

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
16

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Xem chi tiết >>
Du lịch
17

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Xem chi tiết >>
Nghệ thuật biểu diễn
18

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Xem chi tiết >>
Quảng cáo
19

Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

Xem chi tiết >>
Nghệ thuật biểu diễn
20

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Xem chi tiết >>
Nghệ thuật biểu diễn