TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CHO HƯỚNG DẪN VIÊN CƠ SỞ VỀ DẠY BƠI VÀ KỸ NĂNG PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM