Lịch công tác

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Tuần thứ 6 (Từ ngày 06/02/2023 đến 13/02/2023)

Từ ngày Nội dung Lãnh đạo Lãnh đạo phòng Người tham gia Địa điểm
Thứ hai 06/02/2023
09:00 Họp Chi uỷ và Lãnh đạo Văn phòng A Vương; C Hương-VP; C Chi; C Oanh; C Tâm C Trinh-VP PH1, Tầng 2, Văn phòng Sở
14:00 Họp giao ban Sở tháng 2/2023 Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị; Lãnh đạo Văn phòng Sở GĐ, các PGĐ Chuyên viên bộ phận: TH; TCCB PH1, Tầng 2, Văn phòng Sở
16:00 Họp BCH Đảng bộ Sở C Chi-VP BCH Đảng bộ Sở PH1, Tầng 2, Văn phòng Sở
Thứ ba 07/02/2023
08:00 Họp UBKT Đảng uỷ Sở A Thành; C Chi-VP; A Đức-Bảo tàng A Hải C Thuỷ-XDNSVH&GĐ PH1, Tầng 2, Văn phòng Sở
08:00 Họp phiên thứ ba Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng và phát triển đô thị loại 1 A Hồng Hội trường Tỉnh uỷ
08:00 Họp Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh để nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 C Hiền Phòng họp số 03, tầng 4, VPUBND tỉnh
14:00 Nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại CLB Bóng đá Quảng Nam QLTDTT; C Oanh-VP; CLB Bóng đá Quảng Nam A Hồng; A Hải PH1, Tầng 2, Văn phòng Sở
Thứ tư 08/02/2023
09:30 Làm việc với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh QLDL Phòng họp Sở Ngoại vụ
14:00 Dự Hội nghị tổng kết phong trào yêu nước năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 VP A Hồng Báo Quảng Nam
14:00 Hướng dẫn các xã thuộc huyện Tiên Phước lâp hồ sơ đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2022 và năm 2023 XDNSVH&GĐ Phòng họp UBND huyện Tiên Phước
14:00 UBND tỉnh tổ chức họp Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 A Sơn Phòng họp số 03, tầng 4, VPUBND tỉnh
Thứ năm 09/02/2023
08:00 Cùng Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm tại huyện Quế Sơn XDNSVH&GĐ A Hải A Dũng - VP Quế Sơn
08:00 Dự Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác trong hệ thống thư viện công cộng tỉnh Quảng Nam năm 2023 QLVH; VP Thư viện tỉnh
09:00 Đi công tác Kon Tum QLVH; VP A Hồng Kon Tum
14:00 Làm việc với UBND huyện Phước Sơn về các nội dung tổ chức Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi lần thứ XX năm 2023 QLVH;QLTDTT; QLDL; VP; TTVH; TTĐTTĐTDTT A Hồng; A Hải Phước Sơn
14:00 Tiếp tục cùng Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Quế Sơn XDNSVH&GĐ A Hải A Dũng -VP Quế Sơn
19:00 Dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum QLVH; VP A Hồng Sân Vận động tỉnh Kon Tum, đường Trường Chinh, thành phố Kon Tum
19:30 Dự vinh danh-khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho nghệ thuật Bài chòi tại thành phố Hội An QLVH; TTVH; TTTTXTDL C Hiền Vườn tượng An Hội, thành phố Hội An
Thứ sáu 10/02/2023
08:00 Họp BCH Công đoàn Sở (mở rộng) BCH Công Đoàn Sở; Chủ tịch Công đoàn CSTV A Hải PH1, Tầng 2, Văn phòng Sở
08:45 Dự Hội nghị về công tác cán bộ A Hồng Hội trường cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.